Ekologické prací a čistící prostředky

Nepoužívejte doma zbytečně škodlivé chemikálie. Vyměňte je za ekologické prací a čistící prostředky.
 
V dnešní době se se čím dál častěji používá slovo eko či ekologické v souvislosti s pracími a čistícími prostředky. Lidé se začali zajímat o své zdraví ne jen v souvislosti se zdravou výživou. Jsou dostupné i informace o přítomnosti toxických látek v podstatě celé domácnosti. Znečištění životního prostředí chemickými látkami nelze ignorovat. Přesto, že mnozí z nás nemusí patřit mezi ochránce přírody, je potřeba si uvědomit určitý koloběh, který nastane při znečištění vod chemikáliemi z čistících a pracích prostředků. Některé jejich složky se nerozloží a z vod nikterak nevyčistí. Škodí rybám, ptactvu. Pijí je volně žijící zvířata. Nejsou toxické pouze pro přírodu, ale zpět pro nás samé.Na jedovaté látky v běžných čistících a pracích prostředcích.
 
Ochrana životního prostředí je závažným důvodem, proč se tímto tématem zabýváme. Je třeba opravdu zdůraznit, že látky obsažené v používaných prostředcích se dostávají do vzduchu, půdy a především s vodou do čistíren odpadních vod a dále do potoků, řek a jezer.
 
A začíná to tak nevinně. Úklid bytu a čistící prostředky.
 
Chceme mít byt dokonale čistý a bez bakterií. V obchodě nakoupíme prostředky, které jsme viděli v reklamách či nám pěkně voní. Naběhneme na koupelnu. Něčím vyčistíme záchodovou mísu, něčím odpady, jiným umyvadlo a vanu, a třeba ještě jiným vytřeme podlahu. Do toho nám kolem běhají děti, nebo ještě hůře se pohybuje batolátko. Co však všichni v té chvíli čerpají dýcháním do organizmu prostřednictvím směsi velmi nebezpečných toxických výparů si mnoho z nás ani neuvědomuje. Naopak se kocháme zářivě čistou koupelnou.
Pokud při pravidelné údržbě této místnosti za pomocí běžných čistících prostředků nepoužíváme rukavice, prostřednictvím kůže přijímáme do organizmu druhou ne zrovna zdravou dávku chemických látek. Uklízení případně mytí nádobí jsou činnosti, které se každodenně týkají každého z nás. Přitom se potkáváme s chemikáliemi, které ohrožují naše zdraví. Poznámky typu mne se ekologické prostředky z pohledu ochrany přírody netýkají, nejsou na místě, protože se bohužel dotýkají každého z nás, ať již patříme do skupiny ochránců přírody, anebo jen sebe, svých dětí a rodiny.
 
A jak je to s nádobím a prostředky na mytí nádobí?
 
Myslíte si, že postačí, když jednou opláchnete nádobí umyté předtím těmi voňavými a mastnoty zbavujícími bublinkami? V žádném případě, to by vám dalo hodně práce a spotřebovalo mnoho vody, abyste zcela prostředky odstranili. Na víc takovým pečlivým způsobem nádobí nikdo nemyje. Je prokázáno, že i po několikrát běžně opakovaném opláchnutí nádobí zcela z prostředků nevypláchneme. A tak pravidelně sice v malé dávce (což je na zdraví ovšem horší) konzumujeme spolu s jídlem a nápoji určitou dávku látek, které škodí našemu zdraví. Mytí nádobí v myčkách samozřejmě tuto situaci neřeší, naopak. Víte kolik vody spotřebují myčky ekonomického provozu, což jsou dnes všechny? 9 – 13 litrů na celý cyklus, mytí i oplach. Další skutečnost, která mnoho z nás ani nenapadne. Je tedy nádobí opravdu čisté, když se tak na nás v každém případě tváří?
 
Prádlo a prací prostředky?
 
Samozřejmě ani u běžných komerčních pracích prostředků tomu není jinak. Jejich výrobci by nás chtěli často v reklamách dovést k představám, že se oblékáme do čistého vypraného prádla s příjemnou vůní hor nebo květin. Ve skutečnosti si však na sebe bereme textil plný jedovatých chemikálií. Většina z nás očekává, že z prádla budou odstraněny všechny skvrny, špína i zápach. Také chceme, aby naše vyprané prádlo krásně vonělo a bylo měkké na dotek. Je tu tedy otázka, kterou bychom si měli pokládat: je naše prádlo po vyprání běžnými komerčními pracími prostředky opravdu zcela čisté, i pokud obsahuje nežádoucí zbylé chemikálie? Dnešní pračky jsou tak jako myčky nádobí vyráběné s ohledem na ekonomický provoz. Spotřebují 35 – 40 l vody nejen na máchání, ale včetně samotného procesu praní. Jak dokonale vymáchané toto prádlo může být a kolik zbytků detergentů si tedy oblékáme na sebe pro nepřetržitý kontakt s pokožkou?
Kůže na lidském těle je velmi propustná a rychle absorbuje látky zvenčí přímo do krevního oběhu. Pokud jde o škodlivé látky, které člověk samozřejmě nesmí jíst nebo pít, neměl by s nimi raději přicházet ani do kontaktu prostřednictvím své pokožky.
 
Některé hlavní chemikálie, které lze nalézat v běžných komerčních pracích nebo čistících prostředcích a několik velice stručně objasněných názvů.
 
Detergenty jsou prací, čistící a odmašťovací prostředky, obvykle složitá a pestrá směs různých látek. Jejich hlavní účinnou složkou jsou tenzidy – povrchově aktivní látky, někdy i fosforečnany. Jsou jedovaté pro vodní organizmy a vytvářejí na hladině pěnu, která brání výměně plynů. Například odmašťuje peří vodních ptáků. Detergenty mají schopnost odstraňovat z čistého substrátu nečistoty. Účinnost detergentů se zvyšuje aktivačními přísadami - parfémy, mikrobicidní látky, odpěňovače, opticky zjasňující prostředky. Postupně jsou vyvíjeny detergenty lépe biologicky odbouratelné a bez fosfátů.
(Detergenty se vyskytují i v přírodě – například pěna na rychlých horských tocích, to je ale zcela jiná kapitola.)
 
Tenzidy, neboli smáčedla se vážou na mastné částice a odnáší je během praní s vodou pryč, a tak realizují hlavní proces čištění oděvů v průběhu praní. Smáčedla mohou být přírodní i syntetická. Přírodní samozřejmě bývají celkově bezpečnější jak pro člověka, tak i pro vodní zdroje. U syntetických, které obsahují běžné prací prostředky, je tomu naopak.
 
Velký problém u čistících prostředků tvoří fosfáty, které způsobují bujení vodního květu, což má negativní dopady na život ve stojatých vodách. Fosfor tak způsobuje nadměrnou tvorbu sinic, jejichž jedy představují v současné době reálné nebezpečí pro zdraví a život člověka. Je dobré kupovat také prací prášky, které neobsahují pomocné látky, zpravidla soli, které pro praní nemají žádný význam a zbytečně zasolují povrchové vody.

Fenoly jsou toxické, protože mohou vyvolávat poškození plic, srdce, ledvin nebo jater. Velmi snadno jsou absorbovány přes kůži, což je činí obzvláště nebezpečnými. Fenoly již byly dány do souvislosti s mnoha závažnými zdravotními potížemi.

Amoniak neboli čpavek je bezbarvý plyn štiplavého zápachu. Amoniak je žíravý a toxický (zejména pro vodní organismy). U lidí může nízká koncentrace způsobovat kašel, podráždění očí a dýchacích cest. Vysoká koncentrace poškozuje sliznice, mohou vznikat záněty plic, kůže, očí a hrdla. Jeho 5–10% roztok se používá jako složka čisticích prostředků.

Optické vyjasňovače svým působením v podstatě podvádí oči. Modulují ultrafialové délky záření, aby tak daly prádlu bělejší vzhled. Tyto látky jsou jedovaté pro ryby. Způsobují mutace u bakterií. U lidí vystavujících se slunci, jsou schopny spouštět alergické reakce.

Bělidla jsou známa svými škodlivými účinky. Mezi nejpoužívanější látku zde patří chlornan sodný, který bývá nejčastější příčinou otrav v domácnostech. Je silně dráždivý pro oči, nos i ústa. Mohou vyvolávat i těžké alergické reakce, jakmile se dostanou do kontaktu s pokožkou.

Syntetické parfémy bývají velmi silnými alergeny. Chemikálie, které jsou v nich obsaženy, mohou způsobovat svědění či slzení očí nebo dráždění v nose. Chemické parfémy mohou vyvolávat astmatické záchvaty nebo zhoršování alergií. Dokáží také působit na mozek a ztěžovat koncentraci nebo koordinaci. Všechny tyto dráždivé projevy se nejvíce projevují u senzitivních jedinců, ale nikdo proti nim nemá imunitu.

Biocidy a těkavé organické látky obsahují univerzální čisticí prostředky a jsou toxické.

Dvě chemické sloučeniny Chlorid alkyl dimethyl benzyl ammonium (ADBAC) /benzalkonium chlorid/ a didecyl dimethyl amonium chlorid (DDAC), které se běžně používají jako součásti klasických čistících prostředků pro své antimikrobiální a antistatické vlastnosti, poškozují reprodukční systém.

Oddílem zcela samostatným je potřeba zmínit zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích látek, které zůstávají v prádle. Právě sloučeniny křemíku mohou být původci různých kožních problémů. Jsou totiž ochotnými nosiči různých pachů, skvrn, ale i chemikálií jako je chlor například ze Sava, kterým bylo prádlo běleno. Tyto zbytky cizích látek obecně způsobují šednutí nebo zežloutnutí prádla, zhoršují výsledky praní a zhoršují vlastnosti textilu.

Chlór v kombinaci s kyselinami tvoří toxický plynný chlór. (Běžné v čistících prostředcích toalet.)

Každá složka v kombinaci s ostatními může vzájemně nepříznivě reagovat a tak může dojít k ještě škodlivějším účinkům, než když člověk přichází do styku s každou ingrediencí zvlášť.

Mnoho škodlivých látek se hromadí v těle a neodcházejí. Souběžně přidáváme další nezdravé chemikálie získané pro změnu z jiných nevítaných zdrojů, které jsou bohužel všude kolem nás. Možná bychom se divili, jakou můžeme mít v těle postupem času určitou nepěknou toxickou zásobárnu. Je velmi důležité v dnešní době čistit organismus. Více, než si mnoho z nás uvědomuje nebo chce přiznat. Ale to je již téma na jiný článek.
 
Zcela se nelze zbavit v našem životě toxických látek , ale alespoň lze zmírnit jejich příjem.

Jak v souvislosti s tématem čisticí prostředky?
 
Používáním přírodních nebo ekologických prostředků. Není potřeba se obklopovat ze zvyku či z pohodlnosti škodlivinami, není rozumné být lhostejnými k tomuto tématu, protože většinou jsou na dosah jednoduchá, velmi účinná, finančně příznivá a ekologická řešení, která znamenají s ohledem na lidské zdraví i přírodu mnohem šetrnější způsob.
 
Ne vždy je však potřeba různých prostředků. Udržujeme-li pravidelně byt, někdy postačí například i samotná horká voda.
Správné dávkování se nevyplatí šidit v obou směrech. Zbytečně vysoké dávky jsou neekonomické a neekologické, příliš nízké zase nemusí například prádlo dostatečně vyprat. Přesně dávkujeme dle návodu na obalu, nikoliv od oka. Známe tvrdost vody, kterou na praní používáme, protože také na ní závisí spotřeba pracího prostředku. Její stupeň lze zjistit na Správě vodovodů a kanalizací dle bydliště. Většinou se udává jako mírně, středně nebo velmi tvrdá voda. Měkká je jedině dešťová voda, mírně tvrdá je z rybníků, řek a přehrad, velmi tvrdá pochází naopak z hlubokých studní.
 
Ekologické prací a čistící prostředky?
 
 • Obsahují pečlivě vybrané účinné suroviny nezatěžující životní prostředí, lehce biologicky odbouratelné.
 • Dermatologicky příznivé.
 • Netoxické pro vodní mikroorganismy
 • Ekologické prací a čistící prostředky jsou na obalu označeny nápisem, že všechny složky jsou biologicky odbouratelné dle norem OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. (například řada Real green clean od výrobce Zenit Čáslav má vysoký stupeň biodegrability = biologické rozložitelnosti – otestováno akreditovanou laboratoří dle metodiky OECD 301-D a doložené ekologickým osvědčením)
 • Pro posuzování vlivu na životní prostředí je důležitá právě biologická rozložitelnost = schopnost celkového rozkladu organické látky na vodu a oxid uhličitý.
 • Konzervační prostředek - bez formaldehydu a halogenů. Ne bioakumulující. Nezpůsobuje alergickou reakci.
 • Parfémy – speciálně vyvinuté pro ekologické produkty, bez klasifikace nepříznivé k vodním organismům, bez alergenů.
 • Recyklovatelný obal
 • Ekologické prostředky jsou ideální pro domácnosti s vlastními čističkami odpadních vod, protože neobsahují látky likvidující bakterie!
 • Mají certifikát – ekologické osvědčení. Kritéria při posuzování ekologické šetrnosti výrobku jsou např. biologická rozložitelnost, toxicita pro vodní organismy, recyklovatelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní nezávadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli atd.
 • Ekologické čisticí prostředky musí mít užitné vlastnosti srovnatelné nebo lepší než obdobné výrobky této kategorie, jinak by nesplňovaly jednu z podmínek „ekologičnosti“.
 
Závěrem k ekologickým pracím a čistícím prostředkům

Před příchodem běžných čistících a pracích prostředků si lidé zcela vystačili s mýdlem, octem, jedlou sodou a citronem.
Jednou z možných příčin alergií a astmatu může být nárůst zatížení chemickými látkami našich domácností, mezi které patří i používání úklidových a čisticích chemických prostředků. Ekologický úklid přitom může přinést i finanční úspory. Určitě neplatí - co je ekologické, je dražší.
Dnešní moderní člověk přivykl velmi pohodlnému praní, mytí, čištění. Jelikož naštěstí doba volala po jiných než pro člověka a přírodu nebezpečných prostředcích, výrobci a trh se stále více přizpůsobují poptávce. Chybí pouze malá informovanost o motivaci a dostupnosti ekologických pracích a čistících prostředků. Přitom jsou k dostání velmi účinné a u některých značek i cenově příznivé ekologické prostředky pro nádobí, podlahu, koupelny, WC, do myčky, prací prostředky ... Například používání tzv. zelené řady Real green clean od výrobce Zenit Čáslav představuje ideální kombinaci čištění – ekologické, účinné, ekonomické, české.
V poslední době se nevědomky stále více stáváme součástí světa chemikálií. Nelze přitom ignorovat, že si kvůli tomu zhoršujeme nejen své zdraví, ale i životní prostředí. Přitom stačí někdy málo.
Úklid za použití ekologických mycích a čistících prostředků znamená nejdříve změnu našeho myšlení a následně změnu postupů.
Máte mnoho důvodů vyměnit své doposud používané a komerční prací, mycí a čistící prostředky za přirozenější a zdravější pro vás i přírodu – ekologické.
Z mých zkušeností jak ekologické čistící a prací prostředky, tak přírodní kosmetika se stávají stále více trendem, čím dál více lidí se o ně zajímá, přemýšlí a jsou jejich pravidelnými a spokojenými spotřebiteli.
 
DNES JIŽ ZNAMENÁ:  EKOLOGICKÉ = ÚČINNÉ A MODERNÍ

 Další informace o ekologických prostředcích na mytí nádobí, praní a úklid 

 Ekologická drogerie (eko - drogerie) e-shop 

Prodejna České Budějovice, Kněžská 326/23, vchod z ulice Hroznová