Podstata bytí a cesta k ní 

V dnešní době snadno zapomínáme na to nejdůležitější, kvůli čemu zde na Zemi jsme. Odkláníme se od podstaty bytí a často sami bloudíme na cestě k sobě.
A právě zde je ukrytý poklad s názvem pocit štěstí.

Co je podstatou bytí?
Láska
Jaká cesta k ní vede?
Dobro a všechny pozitivní emoce, myšlenky a slova.
Kam dojdeme po této cestě? Právě k onomu pocitu štěstí, které mnoho z nás hledá v něčem hmotném nebo v kariéře.

Pokud je někdo „úspěšný“ - dosáhl všeho co si předsevzal a je obklopen vším hmotným, čím chtěl, přesto nezažívá emoci spokojenosti. Jiní zase neví, čím více by se „naplnili“, tak se honí za zážitky či adrenalínovými akcemi a přitom též ani oni nezažívají trvalý pocit spokojenosti. Nemůžeme se zbavit zvláštního pocitu nespokojenosti či prázdnoty.
Proč? Protože pocit skutečné a trvalé radosti, spokojenosti a štěstí nelze v ničem takovém nalézt. Všichni ho hledáme, kde to je jen možné a přitom nevíme, že klíč nosíme všichni při sobě.

Kde nehledat?
Je to skutečná a čistá láska.
která dopřává každému pravdu
která dopřává každému jeho nedostatky
která poskytuje každému ráda a se samozřejmostí svobodu
která miluje bezpodmínečně
která dává, protože chce a sama nic neočekává

Základ.
Mějme se rádi, milujme sami sebe čistou láskou, pak máme z čeho dávat, z čeho nabízet.

Odpusťme druhým. Odpusťme sami sobě úplně vše, na co si jen můžeme vzpomenout i nevzpomenout. Je to velká úleva.
Smiřme se s nevyhnutelným a přijměme skutečnost. S pokorou.

Nesuďme a neposuzujme druhé. Nebo nemyslíte, že právě to, co nám nejvíce vadí na druhých, nemůže být současně i naším tématem? Tématem se kterým již dlouhodobě bojujeme, nebo který si nedokážeme či nemáme odvahu přiznat?
Přeji všem s láskou, ať je každý takový jakým chce být a jakým potřebuje být. Nepřísluší mi subjektivně ani jinak někoho posuzovat, každý má právo být sám sebou. Každý jsme tak odlišní.

Na předchozí bod úzce navazuje problém braní si věcí osobně. Pokud se nás někdo něčím dotkne, uvědomme si, že nejde o náš problém, ale jeho.

Nelpěme na nikom a na ničem.

Přejme druhým jejich úspěchy.

Dopřejme si svobodu. Dopřávejme svobody druhým.

Žijme vědomě a buďme čestní sami k sobě.

Pečlivě važte slova. Mají až neuvěřitelnou moc. A nejsou sami. Myšlenka má obrovskou sílu.

Každý jsme tu sami za sebe. 
Prázdná místa v sobě si vyplňme sami sebou.

Přestaňme se řídit naučenými vzorci chování či dohodami se sebou samými, pokud jsou pro nás nepotřebné a neužitečné.

Nadechněme se, cítíte ten klid? Ano? Potom jste se spojili se sebou, se svou vnitřní podstatou, protože jen zde můžete najít ten opravdový pocit klidu.


Dopřejme si čas.


Věřím, že pokud budeme pracovat každý na sobě a začneme u sebe, postupně si vzájemně přestaneme ubližovat. A to platí i pro nás samotné.
Naopak budeme ukazovat jak to lze a tak si pomáhat kráčet svou cestu k emoci zvané pocit spokojenosti.

logo prirodni zdrave email